Bölüm Hakkında

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 18.08.2008’de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22329 sayılı kararı ile açılmıştır. Başlangıçta Kamu Yönetimi adıyla kurulan ve eğitim veren bölümümüz, 05.04.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla ve ilgili mevzuat doğrultusunda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi adını almıştır. 60 kişilik kontenjanı olan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde derslerin eğitim dili Türkçe’dir.

Bölümümüzde 2 Profesör ve 3 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 5 Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi, 5 Araştırma Görevlisi olarak toplam 11 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğrencilerin güçlü bir lisans eğitimi almalarının yanı sıra; analiz, araştırma ve sorgulama yetenekleri kazanmış, sosyal iletişimi güçlü, takım çalışmasını bilen, fikir üretme ve savunma yetisi edinmiş bireyler olmaları amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bölüm; öğrencilerine hızla gelişmekte ve dönüşmekte olan Türkiye toplumunda yöneticilik rolü üstlenme becerisi kazandırmak ve yaratıcı, çağdaş kamu yönetiminin detaylarını içeren bilgilerle donatılmalarını sağlamak için özgün bir ders programı uygulanmaktadır. Lisans programında ilk iki yıl boyunca öğrencilere sosyal bilimler alanında temel dersler verilmektedir. 3. ve 4. sınıflarda ise ilgili bilim dalında daha detaylı bilgi birikimine sahip olmalarını sağlayacak ve uzmanlığa hazırlayacak dersler okutulmaktadır. Bölüm öğrencilerinin bir veya iki dönem Erasmus Programı ile yurtdışında ve Farabi Programı ile yurt içinde farklı üniversitelerde eğitim alma imkanı bulunmaktadır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümümüz ayrıca 2010 – 2011 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde Yüksek Lisans eğitimi vermeye, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde de Doktora eğitimi vermeye başlamıştır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Mezunları “Kamu Yöneticisi” ünvanını alırlar ve Kaymakam, İdari Hakim, Bağımsız İdari Otoritelerde (SPK, EPDK, RK, vb.) ve Merkez Bankasında Uzman Yardımcısı, Uzman, Bakanlıklarda Müfettiş olarak ve kamu kesiminin diğer alanlarında olduğu kadar özel sektörde ve üçüncü sektör kuruluşlarında (vakıflar, dernekler, kooperatifler vb.) yönetici ve diğer statülerde çalışabilirler.

29 Mart 2016, Salı 317 kez görüntülendi