Tezli Yüksek Lisans Programı

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı ile hedef öğrencilere kamu yönetimi ile ilgili sağlam bir kuramsal formasyon kazandırmaktır. Bunun yanı sıra, yüksek lisans öğrencilerinin, bölümdeki akademik kadronun uzmanlık alanları doğrultusunda siyasal yapı ve kültür araştırmaları, kamu yönetiminin değişim dinamikleri ve geleceği, yeni sosyal hareketler, küreselleşme sürecinde kimlik ve kimlik politikaları, kentsel mekânın yapısal dönüşümü ve siyasetin siyaset dışı yapılarla iletişim ve etkileşim biçimi gibi alanlarda uzmanlık konuları işlenecek ve bu konularda uzmanlaşma sağlanacaktır. Bu doğrultuda program açıldıktan sonra kontenjan arttırılarak yirmiye çıkarılmıştır.

ÖĞRENCİ SAYILARI

Akademik Yıl

Dönem

Öğrenci Sayıları

A

Başvuran

Kabul Edilen

2012-2013

Güz

17

10

0

İlkbahar

2013-2014

Güz

62

10

0

İlkbahar

2014-2015

Güz

72

10

0

İlkbahar

A = Kabul edilenlerden lisans derecesini üniversitemizden alanların sayısı.

 

YÖK’ün belirlediği genel şartlar dışında, YDS vb. yabancı dil puan koşulu aranmaksızın ALES-EA puanları ile herhangi bir dört yıllık lisans programı mezunları Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı’na başvurabilmektedir.

DERS PROGRAMI VE MÜFREDAT

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı müfredatının tamamına erişmek için tıklayınız.

2014-15

Güz

KAM-501

Sosyal Bilimler Metodolojisi

KAM-507

Uluslararası Güncel Sorunlar ve Türkiye

KAM-511

Kent, Kentleşme ve Göç

KAM-519

Çağdaş Siyasal Akımlar

KAM-523

Türkiye’de Yönetim ve Modernleşme

KAM-525

Anayasacılık, Anayasa ve Demokrasi

KAM-527

İktidar ve Hukuk

İlkbahar

KAM-502

Türkiye’de Anayasalar ve Demokrasi

KAM-506

AB – Türkiye İlişkileri

KAM-512

İnsan Hakları ve Siyaset Teorisi

KAM-520

Türkiye’de Siyasal Akımlar

KAM-526

Türkiye’de Azınlıklar ve Azınlık Politikaları