Yaz Okulunda Başka Üniversiteden Ders Alacak Öğrencilerin Dikkatine

2016-2017 dönemi yaz okulunda başka üniversiteden ders alınması konusunda aşağıdaki esaslar uygulanacaktır. Bu esaslar doğrultusunda öğrencilerin alacakları derslerin uygunluğunun kontrol edilerek onaylanması da ilk aşamada 05-09 Haziran 2017 tarihleri arasında aşağıda verilen tablodaki takvim çerçevesinde 09.30 – 17.30 saatleri arasında yapılacaktır. 09 Haziran 2017 tarihinden sonraki onaylar için onay yapacak öğretim elemanlarının listesi ve tarihleri daha sonra ilan edilecektir. Ders içeriklerinin karşılaştırılabilmesi için öğrencilerin alacakları dersin o üniversitedeki ders içeriğini de getirmeleri gerekmektedir.

  1. Yaz döneminde başka üniversitelerden ders alacak öğrenciler; "öğrencinin ilgili yılda yerleştiği programın taban puanından daha yüksek bir puana sahip programın verildiği üniversiteden" ders alabilirler.
  2. Yaz okulunda bir öğrenci en fazla on iki (12) saat ders alabilir.
  3. Alınan dersin intibakında, içerik olarak %80 uygunluğu ile ders saatinin eşit veya daha fazla olması gerekir. AKTS eşitliği aranmaz.
  4. Öğrenciler başarısız oldukları, devam edemedikleri ya da döneminde alamadıkları dersleri belirtilen koşullar dahilinde alabilirler.
  5. Yaz döneminde staj/ işyeri eğitimi/ arazi uygulaması ile yaz okulu birlikte yürütülemez.
  6. Yaz döneminde başka üniversitelerden alınan derslerin notları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesine göre değerlendirilecektir.

Tarih

Onay Yapacak Öğretim Elemanı

05.06.2017 Pazartesi

Arş. Gör. Atahan Demirkol

06.06.2017 Salı

Arş. Gör. Ümit Feyzioğlu

07.06.2017 Çarşamba

Arş. Gör. Mürşide Şimşek

08.06.2017 Perşembe

Arş. Gör. Durukan Ayan

09.06.2017 Cuma

Öğr. Gör. Hulusi Nusret Özsoy