Dr. Onur Unutulmaz Dersimize Katıldı

Bölümümüzde Yrd. Doç. Dr. Şenay Eray'ın yürüttüğü lisans derslerinden Kimlik ve Küreselleşme dersine misafir öğretim üyesi olarak Dr. K. Onur Unutulmaz katılmıştır. Bölüm öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Dr. K. Onur Unutulmaz, Küresel Çağda Göç konusunu anlatmıştır. Dersimize misafir olarak katılıp bilgilerini paylaşan hocamıza ve katılanlara teşekkür ederiz.