Bölümümüzün Adı “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” Olarak Değiştirilmiştir

18/08/2008 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 22329 sayılı kararı ile açılmış olan bölümümüzün adı Rektörlüğümüzün 16/03/2017 tarihli teklifi doğrultusunda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 05/04/2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü olarak değiştirilmiştir.